ფუტი – (დას.საქ.) კვამლი
ფილი – (რაჭა) თიხის ჭურჭელი
ფინთი – ცუდი, უვარგისი ადამიანი